Gegevensbescherming

1. Algemene informatie

Het is voor ons uitermate belangrijk dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw informatie en persoonsgegevens omgaan. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. De volgende privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-​mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website.

IoT Venture GmbH
c/o HUB 31
Hilpertstraße 31
D-64295 Darmstadt
Telefoon: +49 800 0060751
E-mail: info(at)iot-venture.com

Hoe kunt u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken?

E-mail: datenschutz@iot-venture.com

Welke gegevens registreren wij tijdens uw bezoek op onze website?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-​systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens die we op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 alinea. 1 lid f AVG) als server-logfiles opslaan:

 • bezochte website
 • internetbrowser
 • besturingssysteem
 • de tijd waarop u de pagina oproept
 • de hoeveelheid verstuurde gegevens in byte
 • de voordien bezochte website (verwijzende URL)
 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrondslag?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG).

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten of tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de AVG is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor de gegevensbescherming) voor de deelstaat Hessen waar ook de zetel van ons bedrijf is. Een lijst met Landesdatenschutzbeauftragte en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften

Hoe worden uw gegevens versleuteld?

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL- of TLS-​encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-​encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

 

2. Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-​mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

3. Cookies

Eigen cookies

De internetpagina’s van IT’S MY BIKE gebruiken zogenoemde cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript). Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde ‘sessie-​cookies’. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

Enkele cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd.

Cookies die technisch niet noodzakelijk zijn en die bijvoorbeeld worden gebruikt voor marketing of statistische doeleinden, worden alleen opgeslagen met uw toestemming in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid a AVG.

 

4. Gebruik van Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt om onze website en reclamemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt de gegevens voor het gebruik van de website in opdracht van ons en is contractueel verplicht om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • bekeken pagina’s
 • bestelling incl. de omzet van de bestelde producten
 • het bereiken van “website doelstellingen” (bijv. contactverzoeken en inschrijvingen voor de nieuwsbrief)
 • uw gedrag op de pagina’s (bijvoorbeeld kliks, scrollgedrag en verblijftijd)
 • uw geschatte locatie (land en stad)
 • uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is)
 • technische informatie zoals browser, internetprovider, eindtoestel en schermresolutie
 • bron van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemedium u bij ons bent terechtgekomen)

Deze gegevens worden overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de “EU-US Privacy Shield”-overeenkomst.

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, wat de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Als u het niet eens bent met de verzameling, kunt u dit voorkomen door de browser add-on eenmalig te installeren om Google Analytics te deactiveren.

 

5. Google Fonts

Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Google Fonts (vroeger Google Web Fonts) is een interactieve catalogus met meer dan 800 lettertypes die de Google LLC vrij ter beschikking stelt.

Veel van deze lettertypes worden vrijgegeven onder de SIL Open Font License, terwijl andere onder Apache-licentie worden vrijgegeven. Beide zijn vrije softwarelicenties. We kunnen ze dus vrij gebruiken zonder er een licentievergoeding voor te betalen.

Om Google-lettertypes te gebruiken moet u zich niet aanmelden of een wachtwoord opslaan. Er worden ook geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, lettertypes/fonts) worden via de Google-domains fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com aangevraagd. Volgens Google zijn de aanvragen naar CSS en lettertypes volledig gescheiden van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens tijdens het gebruik van Google Fonts, naar Google worden overgedragen. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypes en slaat deze gegevens veilig op. Hoe de gegevensopslag er precies uitziet, zullen we nog gedetailleerd bekijken.

Waarom maken we gebruik van Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we op onze eigen website lettertypes gebruiken zonder ze op onze eigen server te moeten uploaden. Google Fonts is een belangrijke bouwsteen om de kwaliteit van onze website hoog te houden.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Als u onze website bezoekt, worden de lettertypes via een Google-server geladen. Door deze externe oproep worden gegevens naar de Google-server overgedragen. Zo herkent Google ook dat u resp. uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API werd ontwikkeld om de registratie, de opslag en het gebruik van gegevens van eindgebruikers te beperken tot dat wat voor het efficiënt beschikbaar stellen van lettertypes nodig is. API staat voor „Application Programming Interface“ en dient onder andere als kennisgever van gegevens op het gebied van software.

Google Fonts slaat CSS- en font-aanvragen veilig bij Google op en is beveiligd. Door de verzamelde gebruiksgegevens kan Google vaststellen hoe populair de lettertypes zijn. De resultaten publiceert Google op interne analysepagina’s zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Bovendien gebruikt Google ook gegevens van de eigen web-crawler om vast te stellen welke websites Google-lettertypes gebruiken. Deze gegevens worden in de BigQuery-database van Google Fonts gepubliceerd. BigQuery is een webservice van Google voor bedrijven die grote hoeveelheden gegevens willen bewegen en analyseren.

Er moet nog op worden gewezen dat door iedere Google Font aanvraag ook informatie zoals IP-adres, taalinstellingen, schermresolutie van de browser, versie van de browser en naam van de browser automatisch naar de Google-server worden overgedragen. Er kan niet duidelijk worden vastgesteld resp. er wordt niet duidelijk door Google meegedeeld of die gegevens ook worden opgeslagen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Aanvragen voor CSS-assets slaat Google gedurende één dag op hun servers op die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Met een Google-stylesheet kunnen we de lettertypes gebruiken. Een stylesheet is een stijlblad waarmee je makkelijk en snel bijvoorbeeld het design of het lettertype van een website kunt wijzigen.

De font-bestanden worden bij Google gedurende een jaar opgeslagen. Google heeft als doel daardoor de laadtijd van websites duidelijk te verbeteren. Als miljoenen websites naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek tijdelijk opgeslagen en verschijnen direct op alle andere websites die daarna bezocht worden. Soms actualiseert Google font-files om de bestandsgrootte te verkleinen, de dekking van talen te vergroten en het design te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen resp. de gegevensopslag vermijden?

Gegevens die Google voor een dag of een jaar opslaat kunnen niet gewoon worden gewist. De gegevens worden automatisch naar Google overgedragen als de website wordt opgeroepen. Om deze gegevens vroegtijdig te kunnen wissen, moet u de Google-support op https://support.google.com/?hl=nl&tid=331572553354 contacteren. Gegevensopslag kunt u alleen vermijden, als u onze website niet bezoekt.

Anders dan bij andere web-lettertypes geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle lettertypes. We hebben dus onbeperkt toegang tot een overvloed aan lettertypes en kunnen er zo het optimum voor onze website uithalen. Meer over Google Fonts en andere vragen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331572553354. Google gaat daar in op thema’s i.v.m. gegevensbescherming maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag zijn niet te vinden. Het is relatief moeilijk (bijna onmogelijk) van Google exacte informatie over opgeslagen gegevens te krijgen.

Welke gegevens principieel door Google worden geregistreerd en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u ook op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nalezen.

 

6. Plug-ins en links

6.1 Gebruik van externe links

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed meer op de vormgeving en de inhoud van die pagina’s. Het controleren van die informatie en de juistheid, volledigheid of kwaliteit ervan valt buiten onze verantwoordelijkheid. Daarom wordt hiermee uitdrukkelijk afstand genomen van alle inhoud van die pagina’s. Deze bepaling geldt voor alle binnen onze eigen websites geplaatste links naar externe pagina’s en de inhoud ervan.

We hebben geen invloed op het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens die door het aanklikken van de link aan derden worden overgedragen (bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), omdat we geen controle kunnen uitoefenen over het gedrag van derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens door derden zijn wij niet verantwoordelijk.

6.2 YouTube

Om aan onze website video’s te kunnen toevoegen maken we gebruik van de pagina YouTube. Exploitant van YouTube is YouTube LLC met hoofdzetel in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door de Google Inc. met zetel in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige van onze internetpagina’s maken we gebruik van plug-ins van de provider YouTube. Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plug-in van YouTube, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina’s van ons u hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw YouTube-​account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Als u deze plug-in gebruikt zoals aanklik-/startknoppen van een video, dan wordt deze informatie ook aan uw profiel toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u voor het gebruik van onze website van uw YouTube-account en van andere accounts van YouTube LLC en Google Inc. uit te loggen en de cookies van die bedrijven te wissen.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Versie: september 2020

Algemene informatie

Het is voor ons uitermate belangrijk dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw informatie en persoonsgegevens omgaan. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Als u de dienst IT’S MY BIKE gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verwerkt. De volgende privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van IT’S MY BIKE?

 

De gegevensverwerking van deze app gebeurt door de exploitant.

 

IoT Venture GmbH

c/o HUB 31

Hilpertstraße 31

D-64295 Darmstadt

Telefoon: +49 800 0060751

E-mail: info(at)iot-venture.com

 

Hoe kunt u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken?

 

E-mail: datenschutz@iot-venture.com

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Voor het gebruik van de IT’S MY BIKE-services worden voornamelijk de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

 

 • Contact- en contractgegevens van de gebruiker
 • Gegevens van de fiets
 • Locaties van de IT’S MY BIKE-tracker / e-bike
 • Gegevens van de ritten
 • Betalings- en rekeninggegevens
 • IP-adres

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrondslag?

 

De verwerking van de gegevens is nodig om de IT’S MY BIKE-services te kunnen gebruiken en om uw fiets voor het geval dat hij wordt gemeld, te kunnen lokaliseren. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract na te komen en heeft als rechtsgrondslag art. 6 al. 1 lid. b AVG.

Bij het gebruik van de IT’S MY BIKE-app worden gegevens verwerkt die wij op basis van ons gerechtvaardigd belang (volgens art. 6 al. 1 lid.f. AVG) als server-logfiles opslaan:

 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Daarnaast gebruiken wij de geanonimiseerde gegevens van de locatie en de ritten voor de analyse, verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten. De rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 al. 1 lid f AVG.

 

Wie krijgt uw gegevens?

 

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en diensten uw persoonsgegevens die deze voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke plichten nodig hebben.

 

Voor het geval dat meerdere gebruikers op een trackingnummer geregistreerd zijn, zien de andere gebruikers van dezelfde tracker uw naam waarmee u zich hebt geregistreerd.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens naar andere ontvangers buiten het bedrijf overdragen voor zover dat nodig is om contractuele en wettelijke plichten na te komen. Dat kunnen bijv. reddingswerkers, hulpdiensten en contractuele partners zoals betalingsdienstaanbieders zijn. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de contractuele verplichting overeenkomstig art. 6 lid b AVG.

Bij gebruik van de noodhulpassistent zullen in geval van nood gegevens worden doorgegeven aan externe noodpartners zoals hulpdiensten en politie. De verzonden gegevens omvatten naam en telefoonnummer van de geregistreerde gebruiker en de GPS-gegevens van de fiets. Bovendien worden om veiligheidsredenen telefoongesprekken opgenomen en na 90 dagen gewist. De andere gegevens worden na 90 dagen geanonimiseerd zodat ze niet meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

Om onze contractuele en wettelijke plichten na te komen maken we gebruik van verschillende dienstverleners bijvoorbeeld bij hosting van gegevens. De gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU. Een gegevensoverdracht naar andere landen buiten de EU vindt niet plaats.

Indien in uitzonderlijke gevallen gegevens worden opgeslagen op servers in de VS, zorgen wij ervoor dat aan alle wettelijke vereisten hiervoor wordt voldaan en dat extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens uit te sluiten.

 

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten of tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de AVG is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor de gegevensbescherming) voor de deelstaat Hessen waar ook de zetel van ons bedrijf is. Een lijst met Landesdatenschutzbeauftragte en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften

 

Versie: Februari 2022

 

null