Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

1.1 Algemeen

Hierna vindt u meer informatie over wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u de website itsmybike.de bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder het aangeven van persoonsgegevens mogelijk. Het verzamelen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) op onze website gebeurt steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

1.2 Gegevensverzameling op onze website

– Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website.

IoT Venture GmbH
Hilpertstrasse 31
D-65295 Darmstadt
Telefoon: +49 611 20568422
E-mail: info(at)iot-venture.com

– Hoe worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens die we op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 alinea. 1 lid f AVG) als server-logfiles opslaan:

  • bezoekte website
  • internetbrowser
  • besturingssysteem
  • de tijd waarop u de pagina oproept
  • de hoeveelheid verstuurde gegevens in byte
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

– Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

– Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

1.3 Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terugverwijzen. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in onze privacyverklaring onder de titel “5. Analyse-tools en reclame”.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

2.1 Gegevensbescherming

Het is voor ons uitermate belangrijk dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw informatie en persoonsgegevens omgaan. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per
e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

2.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Boris Klinnert
E-mail: datenschutz@managementsystems.info

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

2.4 Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de AVG is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor de gegevensbescherming) voor de deelstaat Hessen waar ook de zetel van ons bedrijf is. Een lijst met Landesdatenschutzbeauftragte en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

2.5 Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

2.6 SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

2.7 Herkomst, blokkeren, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat.

2.8 Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

3.1 Cookies

De internetpagina’s van IT’S MY BIKE gebruiken zogenoemde cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript). Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde ‘sessie-cookies’. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

3.2 Cookies van derden

Op een aantal internetpagina’s van IT’S MY BIKE worden inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. YouTube, Facebook, Twitter) geplaatst die zelf ook cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. IT’S MY BIKE heeft op de verwerking van persoonlijke gegevens door deze aanbieders geen invloed.

Informeer op de internetpagina´s van de desbetreffende aanbieders over hoe zij met uw gegevens omgaan.

3.3 Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Sociale media

4.1 Instagram

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde social plugins („plug-ins“) van de online-dienst Instagram. Exploitant is de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

De plug-ins zijn met een Instagram-logo bijvoorbeeld in de vorm van een „Instagram-camera“ gekenmerkt. Een overzicht van de Instagram plug-ins en hoe deze er uitzien vindt u hier: https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.html
Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de bijbehorende pagina van onze website, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de “Instagram-camera” te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op uw Instagram-account worden geplaatst en daar worden weergegeven aan uw contacten.

Houd er rekening mee dat we als beheerder van deze site niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die naar Instagram worden verzonden of van de manier waarop Instagram deze gegevens gebruikt. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5.Analyse-tools en reclame

5.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. („Google“). Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen (*geen cookies accepteren*). Hoe dat gaat, vindt u in de handleiding van uw browser. U kunt op uw computer reeds geplaatste cookies steeds wissen. Als u geen cookies accepteert, kunt u eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang gebruiken.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

– IP-anonimisering

Op deze website is de code „gat._anonymizeIp();“ van Google Analytics opgenomen om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) mogelijk te maken. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht.

– Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is via deze link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

– Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html

6. Nieuwsbrief

6.1 Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het nieuwsbrief-registratieformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link ‘Uitschrijven’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen om u op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, waarna ze worden gewist. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

7. Plug-ins en tools

7.1 Youtube

Om aan onze website video’s te kunnen toevoegen maken we gebruik van de pagina YouTube. Exploitant van YouTube is YouTube LLC met hoofdzetel in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door de Google Inc. met zetel in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plug-in van YouTube, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina’s van ons u hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Als u deze plug-in gebruikt zoals aanklik-/startknoppen van een video, dan wordt deze informatie ook aan uw profiel toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u voor het gebruik van onze website van uw YouTube-account en van andere accounts van YouTube LLC en Google Inc. uit te loggen en de cookies van die bedrijven te wissen.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.html

7.2 Vimeo

Om aan onze website video’s te kunnen toevoegen maken we gebruik van de pagina Vimeo. Exploitant van Vimeo is Vimeo, LLC met hoofdzetel in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plug-in van Vimeo, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de server van Vimeo meegedeeld, welke pagina’s van ons u hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw Vimeo-account, maakt u het Vimeo mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Als u deze plug-in gebruikt zoals aanklik-/startknoppen van een video, dan wordt deze informatie ook aan uw profiel toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u voor het gebruik van onze website van uw Vimeo-account uit te loggen en de cookies van Vimeo te wissen.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.html

7.3 Gebruik van externe links

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed meer op de vormgeving en de inhoud van die pagina’s. Het controleren van die informatie en de juistheid, volledigheid of kwaliteit ervan valt buiten onze verantwoordelijkheid. Daarom wordt hiermee uitdrukkelijk afstand genomen van alle inhoud van die pagina’s. Deze bepaling geldt voor alle binnen onze eigen websites geplaatste links naar externe pagina’s en de inhoud ervan.

We hebben geen invloed op het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens die door het aanklikken van de link aan derden worden overgedragen (bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), omdat we geen controle kunnen uitoefenen over het gedrag van derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens door derden zijn wij niet verantwoordelijk.

8. Licentierechten

IT’S MY BIKE wil u een innovatief en informatief internetplatform aanbieden. We hopen daarom dat u net zo blij bent met onze creatieve vormgeving als wijzelf. Wij vragen u er echter begrip voor dat IT’S MY BIKE zijn intellectueel eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze internetpagina’s geen licentierechten op het intellectueel eigendom van IT’S MY BIKE kunnen verlenen.

Het beeldmateriaal op onze pagina’s is eigendom van IT’S MY BIKE, Getty Images, iStockphoto, Shutterstock en andere partnerbedrijven en dus door het auteursrecht beschermd. Het is niet toegestaan foto’s als enkel bestand te extraheren, te downloaden of op een andere manier te gebruiken. Het niet-geautoriseerde gebruik van dit materiaal is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het auteursrecht, merkrecht of andere beschermde rechten.

Er bestaat een uitzondering: Het beeldmateriaal in de rubriek „Pers“ is voor redactioneel en wetenschappelijk gebruik met bronvermelding vrijgegeven. De wijze en de omvang van het toegestane gebruik van het beeldmateriaal vindt u onder het menupunt „Persmateriaal“.

9. Aansprakelijkheid

De informatie en vermeldingen in deze pagina’s houden geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of garantie in. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende hoedanigheden, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel of het niet inbreuk maken op wetten of octrooien.

null